พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ ผบก.ยศ.
พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์
ผบก.ยศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

New

01

พ.ค. 2565

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

New

23

มี.ค. 2565

ผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

New

01

ธ.ค. 2564

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นำชม วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

New

21

พ.ย. 2564

โครงการที่พักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ของ สน.หัวหมาก

นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง ด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่

New

07

ก.พ. 2563

การจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่องการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

New

14

พ.ย. 2562

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จัดซื้อจัดจ้าง

New

25

มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๖ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๖ คัน

New

08

มี.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

New

21

ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

09

ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

New

27

ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

คลังภาพ
นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
For King
Thailand 4.0
ร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์
GES Survey Online
GovChannel
emenSCR