กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

งานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร 10 25 ก.ค.2561

25 กรกฎาคม 2018