กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

27 กรกฎาคม 2018