กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

ประดับเครื่องหมาย สตต 2363

24 พฤษภาคม 2020