กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

พิธีถวายสัตย์ฯ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 ก.ค. 63

29 กรกฎาคม 2020