กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

ฆ่าเชื้อโควิด 19

03 กันยายน 2021