กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

ยศ.ทดสอบสมรรถภาพ (ครั้งที่ 2)

10 กันยายน 2014

ยศ.ทดสอบสมรรถภาพ (ครั้งที่ 2)

สามารถดูรูปเพิ่มเติมที่ลิ้ง ยศ.ทดสอบสมรรถภาพ (ครั้งที่ 2)