กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

เคารพธงชาติ

06 ตุลาคม 2014

เคารพธงชาติ

สามารถดูรูปเพิ่มเติมที่ลิ้ง เคารพธงชาติ