กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

ประชุม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 13)

15 ตุลาคม 2014

ประชุม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 13)