ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูล 25 - 32 จากทั้งหมด 63 รายการ

New

06

ก.ค. 2560

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

New

15

พ.ค. 2560

แบบฟอร์มการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

New

11

ม.ค. 2560

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน

New

17

มิ.ย. 2559

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

New

01

มิ.ย. 2559

คู่มือ ตร. กับหน่วย

คู่มือ ตร. กับหน่วย

New

05

พ.ค. 2559

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2559

New

02

มี.ค. 2559

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แสดงข้อมูล 25 - 32 จากทั้งหมด 63 รายการ