ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

07

ก.พ. 2563

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่องการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร