จัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูล 1 - 8 จากทั้งหมด 54 รายการ

New

25

มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๖ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๖ คัน

New

08

มี.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

New

21

ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

09

ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

New

27

ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

21

ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

21

ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงข้อมูล 1 - 8 จากทั้งหมด 54 รายการ