จัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูล 17 - 24 จากทั้งหมด 54 รายการ

New

08

ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน

New

29

มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

23

มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ ๐๙๖๔๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ ๐๙๖๔๔

New

21

พ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

19

พ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

23

เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

20

เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

20

เม.ย. 2564

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

แสดงข้อมูล 17 - 24 จากทั้งหมด 54 รายการ