จัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูล 25 - 32 จากทั้งหมด 54 รายการ

New

16

เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารสำหรับการประชุมบริหาร ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

11

มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

12

ม.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

12

ม.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๒ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรถราชการ จำนวน ๒ คัน

New

17

ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ

New

24

พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลอัพเดทเว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลอัพเดทเว็บไซต์

New

24

พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

New

18

พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์

แสดงข้อมูล 25 - 32 จากทั้งหมด 54 รายการ