จัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูล 33 - 40 จากทั้งหมด 54 รายการ

New

28

ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

New

29

ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

25

ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กช ๕๗๓๙ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กช ๕๗๓๙ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

25

ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

11

ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕)

New

14

ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์

New

11

ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลน

New

06

ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการจำนวน ๒ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการจำนวน ๒ คัน

แสดงข้อมูล 33 - 40 จากทั้งหมด 54 รายการ