จัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูล 41 - 48 จากทั้งหมด 54 รายการ

New

22

ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

New

08

ก.ค. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

New

10

มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

04

มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถราชการ ยศ

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถราชการ ยศ

New

20

เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

New

17

เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร สำนังานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

17

เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมบริหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมบริหาร สำนังานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

New

18

ต.ค. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2562

แสดงข้อมูล 41 - 48 จากทั้งหมด 54 รายการ