จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17

เม.ย. 2563

ตามที่ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมบริหาร สำนังานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร