จัดซื้อจัดจ้าง

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16

ก.ย. 2557

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 8-18 ก.ย. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ กองยุทธศาสตร์

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 ก.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์